Het gemeenschappelijk en maatschappelijk doel van de vzw Waregemse Gordel bestaat uit het samenbrengen van burgers, dit door middel van het organiseren en stimuleren van sociale, educatieve, creatieve, culturele, sportieve en recreatieve manifestaties met oog op het bevorderen en bestendigen van menselijke interactie en communicatie. Op die manier wil de vzw tegemoet komen aan de sociale, sportieve en culturele behoeften van burgers.


(uit de statuten van vzw Waregemse Gordel – artikel 3 Doelstellingen van de vzw)

 

Vzw Waregemse Gordel organiseert vaak activiteiten voor het grote publiek.  Door de coronacrisis zijn massa-evenementen zeer moeilijk of zelfs niet te organiseren.  De opbrengsten van deze evenementen werden telkens aan het goede doel geschonken (zie historiek).  Wil je de werking van vzw Waregemse Gordel steunen door een vrijwillige bijdrage ?  Dat kan door de QR-code te scannen (Payconiq by Bancontact). 

Giften worden steeds aangewend voor het algemeen maatschappelijk belang en/of het goede doel.  Veel dank !